Nordiska Designkompaniet AB

Hellasvägen 2

SE-837 95 Undersåker

order@nordiskadesign.se

Tel: 0430 – 262 10
Fax: 0430 – 262 50

Våra säljare
Kenneth Forslind     0703-050005     kenneth@nordiskadesign.se
Anund Engblom     0706-182328     anund@nordiskadesign.se
Michael Albertsson     0705-258620     michael@nordiskadesign.se
Stefan Hellspong    0702-961339     stefan@nordiskadesign.se